Projects

On this page you can find some of my project I’m working with on my spare time. And also some old abandon projects.

DiveBuddy Planner
https://github.com/pwibeck/DiveBuddyPlanner
Is decompression planning application for windows phone 7. The algorithm used is based on Buhlmann ZHL16A, ZHL16B and ZH 17B with m-value gradient conservatism. Both air, nitrox and trimix diving is supported.
DiveBuddyPlanner_SettingsScreenDiveBuddyPlanner_WayPointScreenDiveBuddyPlanner_DecoGasScreenDiveBuddyPlanner_DiveProfileScreen

Scrumy
https://github.com/pwibeck/Scrumy
Scrumy is Visual Studio plugin. The current functionality cover printing TFS item to be used on a scrum progress board or kanban board.
Scrumy_ItemMenu
Scrumy_SettingsScrumy_WorkItems

Comments

One Response to “Projects”
  1. Omar says:

    How can i get in touch with you? regarding development of dive software.

    Hejsa peter. Jeg kunne godt tænke mig at komme i dialog vedr. et samarbejde omkring udvikling af noget software til iphone. jeg har pt. nogle udviklere men vi falder på algorithmen. (Jeg har købt licens til RGBM) og håber du stadigvæk er glad for dykning på hobby basis 🙂

    Nu har du min mail og ønsker du at se mere af vores arbejde eks prototypen af elektronikken, software eller computerkassen. Så smid mig en mail.

    Kh

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

*